Jytyn luottamusmiehet HUS-kuntayhtymään on valittu

8.12.2014

Jytyn luottamusmiehiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä ajalle 1.1.2015 – 31.12.2017 on valittu seuraavat henkilöt:

 

Pääluottamusmies

-       Anja Lehtosaari (alue 1)

-       Airi Järvinen (alue 2)

Ehdokkaat ja annetut äänimäärät:

Anja Lehtosaari, 102

Airi Järvinen, 62

Anne Siivonen, 50

Leena Karppinen, 19

Anneli Keskinen 12

Ääniä annettiin yhteensä 317, joista 72 hylättiin eli 22,71 %. Äänioikeutetuista 30,72 % äänesti.

Varapääluottamusmies (sopuvaalit)

-       Anneli Keskinen

-       Päivi Moilanen

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue (sopuvaalit)

                      Luottamusmies

-       Ulla Hällsten

HYKS- sairaanhoitoalue/Jorvin sairaala (sopuvaalit)

                      Luottamusmies

-       Minna Mattila

HYKS Pää- ja kaulakeskus (sopuvaalit)

                      Luottamusmies

-       Anne Siivonen

HYKS Sydän- ja keuhkokeskus  (sopuvaalit)

                      Luottamusmies                                         Varaluottamusmies

-       Anneli Keskinen                                 -  Mervi Vasara

 

HYKS Psykiatria (sopuvaalit)

Luottamusmies                                        

-       Minna Mattila     

Tietohallinto (sopuvaalit)

Luottamusmies

-       Kirsi Kukkamäki

HUS-Servis (tekstinkäsittely/muu) (tekstinkäsittelyn osalta sopuvaalit)

                      Luottamusmies                                         Varaluottamusmies

-       Tanja Ayach (tekstinkäsittely)            - Paula Mertanen

-       Aila Julkunen (muu)                           - Paula Mertanen

 

HUS-Servisin muun alueen osalta ehdokkaiden äänten mennessä tasan valittiin luottamusmies arvalla. Ehdokkaat: Katja Manninen ja Aila Julkunen

HUS- Desiko (välinehuolto/laitoshuolto) (sopuvaalit)

                      Luottamusmies                                          

-    Päivi Moilanen (välinehuolto)             

-    Sari Puhakka   (laitoshuolto)                                        

 

 

Luottamusmiesvaalitoimikunta:

Tuuli Urpela, Jyty HUS ry, Vaalitoimikunnan puheenjohtaja

Anitta Alenius, Jyty HYKS ry

Paula Pasanen, Jyty HUS ry

Tiina-Merike Silvast, Jyty HYKS ry

Ulla Tilljander, Jyty HUS ry