Jytyn pää- ja luottamusmiesvaali HUS-kuntayhtymässä

19.10.2018 klo 15:00

Etsitään ehdokkaita luottamusmiehiksi toimikaudelle 1.1.2019.- 31.12.2020

Ehdokasasetteluaika on 22.10. klo 8:00 - 8.11. kello 16:00

Pääluottamusmiehiä valitaan kaksi ja he ovat päätoimisia. Kaikilla HUS- kuntayhtymässä työskentelevillä Jytyn jäsenillä on oikeus asettua ehdokkaasi. Vaali ei koske konserniin kuuluvia yhtiöitä.

Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten ehdokasasettelu tehdään seuraavalla jaolla ja ehdokkaaksi asettuvan pitää valita oma toimialueensa:

Sairaanhoitoalueet, Hyvinkää, Lohja, Porvoo, Länsi-Uusimaa, kuhunkin omansa ja HYKS-alueen osalta kaikkiin tulosyksiköihin omat luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet.

Lisäksi tulosalueille, Yhtymähallinto, HUS Tietohallinto, HUS Apteekki, HUS Tukipalvelut, HUS Työterveys, HUS Logistiikka ja HUS Tilakeskus, valitaan omat luottamusmiehet ja heille varat

Kaikille jäsenrekisteriin sähköpostinsa antaneille jäsenille on lähetetty postia, jossa mukana ehdokkaaksi suostumuslomake, joka tulee toimittaa ehdokasasetteluajan puitteissa, lomakkeessa mainittuun osoitteeseen.

Jos et ole saanut postia ota yhteyttä jyty-hyks@hus.fi

LUOTTAMUSMIESTEHTÄVÄ ON MAHDOLLISUUS

Toimiva, avoin ja henkisesti hyvinvoiva työyhteisö perustuu ennen kaikkea luottamukselle. Esimiehen ja työkavereiden lisäksi työpaikalla luotetaan myös omaan luottamusmieheen, joka toimii työntekijöiden edustajana, etujen puolustajana sekä tarvittaessa myös äänitorvena. Luottamusmiestehtävä antaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa työpaikan arkeen ja työntekijöiden asemaan.