KOKOUSKUTSU: Jyty HYKS ry:n kevätkokous 8.5.2019

30.4.2019

Arvoisa yhdistyksen jäsen

Jyty HYKS ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 8.5.2019 kello 16.30 Meilahdessa, Hallintokeskuksen isossa kabinetissa, Stenbäckinkatu 9  

Kokoustarjoilut kello 16.00. Kokoustarjoiluja varten pyydän sinua ystävällisesti ilmoittamaan tulostasi lähettämällä viestin sähköpostiin jyty-hyks@hus.fi viimeistään maanantaina 6.5.2019 klo 15.00 - kiitos. 

Kokousmateriaali jaetaan kokouksessa. 

Sääntömääräisinä asioina kokouksessa

  1. käsitellään hallituksen antama vuoden 2018 toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
  2. käsitellään vuoden 2018 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien /  tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
  4. päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset,
  5. valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,
  6. käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
  7. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset 

Lisäksi valitaan yksi hallituksen varsinainen jäsen toimikaudelle 8.5.2019-31.12.2020 sekä käsitellään syyskokouksen hallitukselle antamaa toimeksiantoa, koskien jäsenmaksukorotuksen hyvittämistä PROS-jäsenille. 

 

Tervetuloa


Jyty HYKS ry
hallitus
www.jytyhyks.fi