KOKOUSKUTSU: Jyty HYKS ry:n kevätkokous 26.5.2020 klo 16.30

15.5.2020

Arvoisa yhdistyksen jäsen

Jyty HYKS ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 26.5.2020 kello 16.30 Teams- kokouksena.

Lisäksi max 10 henkilöä voi osallistua kokoukseen paikan päällä Meilahdessa, Hallintokeskuksen isossa kabinetissa, Stenbäckinkatu 9  

Teamsin kautta osallistuvia pyydämme ystävällisesti sähköpostilla jyty-hyks@hus.fi ilmoittamaan viimeistään kokouspäivänä, 26.5. 15.00 mennessä sähköpostiosoitteen, mihin Teams linkin haluaa lähetettävän - kiitos. 

Kokouksen alussa Pekka Laukkanen Jytyliitosta kertoo ajankohtaiset kuulumiset.

Sääntömääräisinä asioina kokouksessa

  1. käsitellään hallituksen antama vuoden 2019 toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
  2. käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien /  tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
  4. päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset,
  5. valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,
  6. käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
  7. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset 

Tervetuloa


Jyty HYKS ry
hallitus
www.jytyhyks.fi