Jyty HYKS ry:n sääntömääräinen syyskokous 9.12.2020

27.10.2020

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.12.2020

Varsinainen kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta lähetetään lähempänä ajankohtaa, vähintään 7 päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen sääntöjen 13§ todetaan, että Milloin jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen aloitteen, mikäli mahdollista, päätösehdotuksineen hallitukselle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta

Mahdolliset käsiteltäväksi haluttavat asiat tulee toimittaa yhdistyksen sähköpostiin jyty-hyks@hus.fi viimeistään 9.11.2020

 

Jyty HYKS ry
hallitus