Jyty HYKS ry:n sääntömääräinen syyskokous 1.12.2021, Meilahti + Teams

15.11.2021

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous on keskiviikkona 1.12.2021

Varsinainen kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet kokoukseen osallistumisesta on lähetetty jäsenille sähköpostilla (jäsenrekisterissä olevaan sp-osoitteeseen).

Kokouspaikkana Meilahden Kolmiosairaala, mahdollisuus osallistua myös Teamsin välityksellä.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. päätetään, käyttääkö jäsenyhdistys liiton sääntöjen 12 §:n mukaista mahdollisuutta korkeampaan jäsenmaksuun, päätetään kannatusjäsenmaksun suuruudesta ja vahvistetaan muut mahdolliset jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi huomioon ottaen 8 §:n säännökset,
  2. määrätään hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä toiminnantarkastajien / tilintarkastajien tai sekä muiden luottamustehtävien mahdolliset palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet seuraavalle kalenterivuodelle,
  3. vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio sekä toimintasuunnitelma,
  4. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärä,
  5. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet,
  6. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tai yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.
  7. valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,
  8. käsitellään jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
  9. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Kokousmateriaali jaetaan kokouspaikalla.

 

Jyty HYKS ry
hallitus