Luottamusmiehet 1.1.2021-31.12.2024

Päätoimiset pääluottamusmiehet, neuvottelijat (KVTES, SOTE-tes, Teknisten sopimus)

HUS Asvian Monipalvelualue 2, Osastonsihteeripalvelut 1/Jari Simosen alue, Henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut, HUS Diagnostiikkakeskus, HUS Tietohallinto, HUS Tilakeskus ja Yhtymähallinto sekä Porvoon sairaanhoitoalue

Pääluottamusmies (koordinoiva) Anne Siivonen, p. 050 427 0230  anne.siivonen@hus.fi  tai jyty.paaluottamusmies@hus.fi Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS
 

Sairaanhoitoalueet (HYKS, Hyvinkää, Lohja, Länsi-Uusimaa), HUS Apteekki,
HUS Asvian Monipalvelualueet 1, 3-5, Osastonsihteeripalvelut 2/Emilia Jetsosen alue, HUS Logistiikka ja HUS Työterveys

Pääluottamusmies Tuuli Urpela, 040 746 1238 tuuli.urpela@hus.fi  tai jyty.paaluottamusmies@hus.fi Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS

 

Varapääluottamusmies (oto) Anneli Keskinen p. 050 4287191, anneli.keskinen@hus.fi
 

TVA valmisteluryhmät ja TVA koordinaatioryhmä, Yhteistoimintakokoukset (muu kuin edustuksellinen) ja Määräaikaistarkastelut: Anne Siivonen, Tuuli Urpela ja Anneli Keskinen

 

Luottamusmiehet
(muilta kuin alla mainituilta alueilta yhteys pääluottamusmiehiin)

 

Meilahden kampus           

Luottamusmies Anneli Keskinen p. 050 4287191, anneli.keskinen@hus.fi   

HYKS (KVTES 01TOI060)

Luottamusmies Nette Mattila p. 050 427 2840 , nette.mattila@hus.fi

 

HUS Yhtymähallinto / Hankintapalvelut

Luottamusmies Tarja Rättö, p. 050 4270862, tarja.ratto@hus.fi             

HUS Diagnostiikkakeskus, HUSLAB-talo

Luottamusmies Taija Huittinen, p. 050 4640236, taija.huittinen@hus.fi

HUS Asvia                    

Arkistointi- ja aulapalvelut (monipalvelualue

Luottamusmies Aila Julkunen, p. 050 428 8007, aila.julkunen@hus.fi

Jorvin ja Espoon sairaalat

Luottamusmies Toni Ohvo, p.040 671 7443, toni.ohvo@hus.fi

         Osastonsihteeripalvelut: palvelusuunnittelijat

Luottamusmies Tarja Lindfors, p. 040 190 5317, tarja.lindfors@hus.fi

Asvia: Aila Julkusen, Tarja Lindforsin ja Toni Ohvon vara

          Varaluottamusmies Kirsi Käppi, p. 050 341 1554, kirsi.kappi@hus.fi

Laitoshuolto: Psykiatriakeskus

Luottamusmies Joona Kolehmainen p. 040 193 9450, joona.kolehmainen@hus.fi
 

Laitoshuolto: Joona Kolehmaisen vara

Varaluottamusmies Jukka Tanninen  jukka.tanninen@hus.fi

HUS Kiinteistöt

Pääluottamusmies Rauno Tikkanen, p. 050 428 7728, rauno.tikkanen@hus.fi